Учредително събрание на асоциация "Цьолиакия България"

Днес 20.09.2008г. в х-л Плиска, гр. София се състоя учредителното събрание на "Българска Асоциация Цьолиакия". В срещата участваха 29 човека, като почетни гости бяха доц. Маринова и доц.Ковачева( от Университетска детска болница).
За председател на асоциацията е избрана Асийдора Зайднер(бивш координатор на Гражданско движение Цьолиакия) , за заместник председатели бяха избрани доц. Маринова и доц. Ковачева.
Имаше гости от Варна, Пазарджик, Плевен, Велинград, Хасково, София, Мездра, Горна Оряховица и Пловдив.
Очаквайте подробна информация!

Имате ли близки или приятели болни от Цьолиакия?

Бихте ли взели участие в конференция посветена на Цьолиакията, безглутеновото и здравословно хранене?