Представям плана който обсъдихме на срещата
Представям плана който обсъдихме на срещата.

Долунаписаният план идва от Поли, София с изключително професионално виждане и идеи.
Пресконференцията се потвърждава за 29.10.2009г. от 14.00ч. в БТА.
Основни водещи:
-Полина, София - в момента тя се подготвя /главен координатор на БАЦ/
-доц. Маринова - Идеята на Цьолиакията. /Зам. председател на БАЦ/
-д-р Пантелеева - очакваме потвърждение
Основни гости:
-доц. Ковачева / Зам. председател на БАЦ/
-д-р Б. Димова/Хасково/ член на управиетлния съвет на БАЦ
- Айсидора Зайднер - /председател на Асоциацията БАЦ /

В общи линии предстоящите задачи са:
1. Подготовка на списък с желаещи за подпомагане дейностите на Асоциацията:
- Разпределение на задачи, отговорници, определяне на крайни срокове, среща на екипа;

2. Подготовка за пресконференция (планирана за края на месец октомври – 29.10./14h - БТА):
- Подготовка на изявление:
o Представяне на целите на Асоциацията;
o Визия и стратегия за развитие на Aсоциацията
o Основни проблеми и способи за разрешаването им;
- Анонс на самата пресконференция пред медии и участници;
- Контакт с/покана на медии за участие;
- Коментар с д-р Пантелеева, доц. Ковачева и доц. Маринова за участие на пресконференцията;
- Наем на зала; - направено
- Уточняване на участниците в пресконференцията.

3. Участия в телевизионни предавания на здравна тематика:
- Списък с предаванията в които се цели участие;
- Контакт с екипите;
- Подготовка на теми;
- Избор на участници от асоциацията.

4. Контакт с Българската педиатрична асоциация(БПА) и Българския лекарски съюз (БЛС) с цел съвместна работа по ограмотяване и запознаване с проблемите на хората страдащи от цьолиакия:
- Кординати:
o Българската педиатрична асоциация (БПА): От 16 до 18 ОКТОМВРИ 2009 г. в гр. Пловдив, ще се проведе ХІ-ти конгрес с международно участие; http://www.pediatria-bg.eu/BG/indexBG.htm
o Българския лекарски съюз (БЛС): http://www.blsbg.com/

5. Създаване на безглутенов Рецептурник и единна информационна база за хранителни продукти с гарантирано безглутеново съдържание:
- Създаване на база данни за безглутенови храни и продукти;

6. Връзка с Association of European celiac societies:
- Възможности за съвместна работа/проекти;
- Обмяна на идеи;


7. Подготовка на писма до Министерство на здравеопазването (МЗ) и Комисията по защита на потребителите (КЗП):
- подготовка на работни версии на писмата;
- финализиране и изпращане до съответните звена към МЗ и КЗП.
o Министерство на здравеопазването (МЗ): http://www.mh.government.bg/
o Комисията по защита на потребителите (КЗП): http://www.kzp.bg/

8. Създаване и поддръжка на официaлна страница на асоциацията - отговорници Младен и Калин
- Уточняване на концепцията за страницата;
- Поддръжка.

9. Създавнане на Форум към асоциацията:
- Избор на модератор.

Имате ли близки или приятели болни от Цьолиакия?

Бихте ли взели участие в конференция посветена на Цьолиакията, безглутеновото и здравословно хранене?